Visie seriematige woningbouw

Bij het realiseren van projectmatige woningbouw zijn heel wat aspecten van belang. Welk woningbouwprogramma is stedebouwkundig inpasbaar? Voor welke doelgroep worden de woningen ontwikkeld? Welke procedures moeten worden gevoerd?

Vanuit een dienstverlenende houding zoeken wij voor uw project naar samenhangende antwoorden op deze vragen. Zowel op bouwkundig als maatschappelijk niveau. Hieruit ontstaan vernieuwende en realistische ideeën. Leefbare woningen en architectonische kwaliteit staan daarbij uiteraard voorop.

We haken in op actuele thema’s als levensloopbestendig en duurzaam wonen. Indien gewenst stemmen we het ontwerp, naast de verplichte bouwregelgeving, af op private kwaliteitsnormen als ‘Woonkeur’, ‘GIW’ en dergelijke. Ook denken we met u mee over praktische zaken als procedures en financiëel rendement.

Met elkaar komen we tot een concept dat leidt tot een project waarop iedereen trots mag zijn.

Projecten

Expertises


Geïnteresseerd in samenwerking?

Neem contact op: info@verstoep.nl 0182 - 32 01 11

Alle contactgegevens
© 2019 Verstoep | WEBSITE DOOR REPROVINCI