Visie Ruimte voor Ruimte

Ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied De agrarische wereld is continue in beweging.

Zo krijgt elke agrarier op een gegeven moment te maken met wijzigingen in zijn bedrijfsvoering; schaalvergroting, bedrijfsbeëindiging, opvolging etc. Dit kan grote gevolgen hebben voor het onroerend goed.

Bij gehele of gedeeltelijke beëindiging van agrarische bedrijven komen bedrijfsgebouwen vrij, zoals stallen, schuren en bedrijfswoningen. Deze gebouwen leveren niets meer op, wat leidt tot leegstand en verval. De opties om dit tegen te gaan en het onroerend goed weer te laten renderen, zijn: sloop in combinatie met nieuwbouw en/of herbestemmen. In het buitengebied wordt hierbij regelmatig gebruik gemaakt van de regeling ‘ruimte voor ruimte’.

De regeling ‘ruimte voor ruimte’ is gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied en moet leiden tot een leefbaarder en vitaler platteland. Als tegenprestatie krijgt de aanvrager planologische medewerking voor één of meer nieuwbouwwoningen. Ook herbestemming kan een goede en duurzame oplossing zijn.

Als bureau hebben we veel ervaring met de ‘ruimte voor ruimte’ regeling en herbestemming. De praktijk leert dat er met maatwerkoplossingen veel meer mogelijk is dan op voorhand wordt aangenomen. Graag komen wij met u in gesprek om te bezien welke oplossing in uw situatie het beste is.

Projecten

Expertises


Geïnteresseerd in samenwerking?

Neem contact op: info@verstoep.nl 0182 - 32 01 11

Alle contactgegevens
© 2020 Verstoep | WEBSITE DOOR REPROVINCI