1e paal uitbreiding 'de Bron'

Onder belangstelling van gemeenteleden van de Hervormde gemeente Willige Langerak is vanmorgen de eerste paal 'geslagen' van de uitbreiding van verenigingsgebouw ‘de Bron’. Deze feestelijke handeling werd verricht door dhr. Verveer die in het verleden ook actief betrokken is geweest bij de start van de bouw van het huidige verenigingsgebouw. We wensen aannemer Van Herk Bouw en de gemeente Willige-Langerak een goede bouwperiode toe! Graag maken we u deelgenoot van de wijze waarop wij vanuit Verstoep betrokken zijn bij de uitbreiding van 'de Bron'.

Rondom de renovatie van 'de Bron' werd Verstoep Bouwadvies en Architectuur al vroeg in het traject benaderd om het project - in afstemming met een bouwcommissie - in goede banen te leiden. Al eerder voerde ons bureau haalbaarheidsstudies uit voor dit project. De voorkennis was er! In november 2017 presenteerden we een eigentijds ontwerp. Een ontwerp dat tot stand gekomen was met input van gebruikers van het gebouw, de gemeente Krimpenerwaard en de bouwcommissie. Er werd groen licht gegeven om de plannen verder uit te werken. In dit stukje wat informatie over het ontwerp en over het (inmiddels deels doorlopen) proces.

Proces: uitkijken naar najaar 2019
Het vernieuwde gebouw brengt een kwaliteitsslag aan de voorzieningen in de Bron en bovendien – of vooral! - de gewenste extra ruimte voor de verschillende gemeenteactiviteiten. Na het doorlopen van de benodigde procedures werd in de zomer van 2018 de benodigde vergunning verleend. Aan de hand van de uitgewerkte bestekstukken is vervolgens de prijsvormingsfase in gang gezet. Op basis van de ontvangen prijzen is er in afstemming met de bouwcommissie opdracht verleend aan Van Herk Bouw BV voor het realiseren van de uitbreiding. Al met al een mooi proces waarin Verstoep van ontwerp tot en met de uitvoeringsfase de benodigde stukken heeft vervaardigd voor een nieuw, prachtig gebouw voor de Hervormde Gemeente Willige Langerak.

Het ontwerp: een leuke puzzel
Ontwerpen is puzzelen. Hoe krijg je alle wensen en uitgangspunten die aangedragen zijn door opdrachtgevers en gebruikers verwerkt in een kloppend eindplaatje? Naast extra ruimte(n) voor de gemeenteactiviteiten waren er nog tal van wensen en uitdagingen. Een betere ligging van de keuken, een ruimere hal, meer plek voor ontmoeting, voldoende sanitaire ruimten etc. Daarbij kwamen ook de volgende vragen naar ons toe: hoe overbrug je de verschillende niveaus in en om het pand, hoe voorzien we in een optimale verbinding met de naastgelegen kerk en hoe kan je drie verschillende gebouwen (kerk, pastorie en verenigingsgebouw) qua uitstraling en functie in hun ‘eigen waarde’ laten, waarbij ook nog eens duidelijk moet zijn dat ze bij elkaar horen?

Al met al was het een boeiende, maar ook een leuke puzzel. Al heel snel bleek dat het woekeren was met de beperkt beschikbare ruimte. Bovendien bleken er beperkingen te zijn ten aanzien van de bebouwingsmogelijkheden. Enerzijds vanuit het bestemmingsplan, anderzijds werd er (terecht) kwaliteit gevraagd voor de inrichting van de buitenruimte. De ruimtelijke puzzel is compleet gemaakt door - met een hele duidelijke en hoog opgetrokken gebogen wand - alle nieuwe en bestaande ruimten en de twee bouwlagen als het ware in te pakken. Hierdoor wordt de beperkt aanwezige ruimte optimaal benut. Bovendien ontstaat daardoor een duidelijk geheel. Met deze ‘nieuwe schil’ worden tegelijk alle verschillende, bestaande en nieuwe bouwdelen aan elkaar gekoppeld waardoor er rust en helderheid ontstaat. De ronde vorm straalt vriendelijkheid uit.

Bijzondere functie
Door mooie en afwisselende gevelstenen met een boomschorsmotief toe te passen, ontstaat er een robuust gebouw dat, met subtiele gevelopeningen met aluminium kozijnen en een transparant-glazen entreeportaal, toch ook weer heel toegankelijk is. Het bijzondere metselwerk geeft ook een bijzondere functie weer. Groene hagen en niet al te grote en hoge bomen omzomen het gebouw en de ruimten voor fietsenstalling. De nieuwe Bron treedt met dit ontwerp enerzijds naar buiten, zoekt als het ware de verbinding met de kerk en de buitenwereld. Anderzijds blijft het een beschutte en veilige plek waarbinnen jong en oud oog, oor en hart voor elkaar kunnen hebben en elkaar kunnen ontmoeten, aanmoedigen en inspireren vanuit De Bron van hun bestaan.

De komende maanden wordt zichtbaar waar veel mensen, veel vrijwilligers, energie in hebben gestoken. Vanuit ons bureau willen we alle betrokkenen van harte bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking!

Terug naar de nieuwslijst

Geïnteresseerd in samenwerking?

Neem contact op: info@verstoep.nl 0182 - 32 01 11

Alle contactgegevens
© 2019 Verstoep | WEBSITE DOOR REPROVINCI