Grote belangstelling voor herbestemming ‘Zeldenrust’ te Benschop

BENSCHOP - Het agrarisch bedrijf op landgoed Zeldenrust gesitueerd aan de rand van de dorpskern van Benschop leent zich uitstekend voor een herbestemming naar wonen. Een dergelijk traject moet met de nodige aandacht en zorgvuldigheid worden uitgewerkt. Tijdens een drukbezochte informatieavond heeft ontwikkelaar Verstoep dan ook de beoogde ontwikkelingen gepresenteerd aan omwonenden, potentiele kopers en geïnteresseerden.

Onder grote belangstelling werden de eerste ideeën in Dorpshuis XXL gepresenteerd. Insteek van de avond was aan het begin van het te doorlopen traject een zo groot mogelijke betrokkenheid creëren. Na het presenteren van de beoogde ontwikkelingen was er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Wethouder Spelt onderstreepte het eenzijdige woningaanbod binnen de gemeente en sprak uit dat locatie ‘Zeldenrust’ gelet op de afstand van de voorzieningen een prachtige plek is om woningen te realiseren voor verschillende doelgroepen. Aan de hand van aanmeldformulieren kregen mensen de gelegenheid om zich aan te melden voor verschillende type woningen en konden suggesties en ideeën worden aangedragen. Vanwege de grote opkomst waren er te weinig aanmeldformulieren. Tijdens de informatieavond is beloofd dat we de impressies van de conceptplannen en de aanmeldformulieren op onze website zouden publiceren - deze zijn dan ook te vinden onderaan dit nieuwsbericht.  

Tijdens de informatiebijeenkomst is ook meermaals benadrukt dat de gepresenteerde plannen nog geen definitieve status hebben. Aan de hand van de aanmeldformulieren, gemaakte opmerkingen en nog te voeren overleggen zal er gezocht worden naar een resultaat waarin de verschillende belangen zorgvuldig zijn afgewogen en die een positieve bijdrage vormt aan de kern van Benschop.

 

Terug naar de nieuwslijst

Geïnteresseerd in samenwerking?

Neem contact op: info@verstoep.nl 0182 - 32 01 11

Alle contactgegevens
© 2019 Verstoep | WEBSITE DOOR REPROVINCI