Nieuwe uitdagingen Verstoep Ontwikkeling

Vanuit Verstoep ontwikkeling zijn er in de afgelopen jaren tal van projecten ontwikkeld. Veelal kleinschalige projecten waarbij oude panden getransformeerd werden naar woningen en vrijkomende percelen - na bijvoorbeeld een bedrijfsbeëindiging - opnieuw werden ingericht. Kenmerkend voor onze bedrijfsvoering? We hebben oog voor de ruimtelijke kwaliteit en waar mogelijk behoud van de bestaande bebouwing. Voor Verstoep ontwikkeling blijft het elke keer de uitdaging om in samenspraak met gemeenten, omwonenden en overige belanghebbenden tot een plan te komen dat daadwerkelijk bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit en qua invulling in een behoefte voorziet!

Voor de lezers uit Schoonhoven en omgeving zijn veel projecten wel bekend. Denk aan de herontwikkeling van de voormalige winkel van Schut woninginrichting aan de Voorhaven, de realisatie van een appartementencomplex ter plaatse van de voormalige van Schaik garage aan de Kruispoortstraat, nieuwbouw van appartementen aan de Lopikersingel op de oude locatie van Kommer, de recente ontwikkelingen van appartementen, stadswoningen en winkelruimtes aan de Koestraat en Havenstraat en - nu actueel - de bouw van zeventien appartementen en zeven stadswoningen bij de voormalige Plateelbakkery.

Ook buiten Schoonhoven heeft Verstoep ontwikkeling inmiddels zijn sporen verdiend. Het project ‘Dorp 66’ is een mooi voorbeeld van een ontwikkeling die een overduidelijke bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid van Polsbroek. Het aanbod in woningen voor verschillende doelgroepen, de buurtwinkel, de ontmoetingsruimte en de aanvullende voorzieningen blijken in de praktijk een waardevolle toevoeging.

Steeds opnieuw blijven zich er mogelijkheden voordoen om ontwikkelingen van de grond te krijgen die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Een voorbeeld daarvan zijn de beoogde plannen in Benschop. Daar is tegen de kern van het dorp een herbestemming van een agrarisch bedrijf naar wonen beoogd. Ook in Schoonhoven staat er nog een ontwikkeling op stapel: bij bedrijventerrein Zevender. De derde fase van dit prachtige bedrijventerrein zal door Verstoep - in nauwe samenwerking met de te vestigen ondernemers – worden ingevuld. We houden u op de hoogte van de voortgang van de ontwikkelingen!

Terug naar de nieuwslijst

Geïnteresseerd in samenwerking?

Neem contact op: info@verstoep.nl 0182 - 32 01 11

Alle contactgegevens
© 2019 Verstoep | WEBSITE DOOR REPROVINCI