Nieuwe invulling Plateelbakkery Schoonhoven nadert voltooiing

Er is al veel gezegd en geschreven over de ontwikkelingen in de voormalig Plateelbakkery. Het plan voor dit gebouw in het centrum van Schoonhoven kende een lange aanlooptijd. Intensief overleg met de gemeente was nodig. Het resultaat mag er zijn: een transitie van de voormalige bebouwing naar zeventien appartementen met daarnaast – letterlijk – zeven nieuwbouw stadswoningen. Met de oplevering van de eerste appartementen in het najaar van 2018 en het realiseren van het casco van de stadswoningen nadert deze duurzame ontwikkeling haar voltooiing!

Afgelopen voorjaar startte de verbouw van de bestaande bebouwing naar zeventien appartementen. De bestaande bebouwing is in stand gehouden; één van de facetten waardoor dit project op duurzaamheidsgebied goed uit de verf komt. Met de nodige herstel- en reinigingswerkzaamheden zijn de bestaande gevels opgeknapt, zonder dat de authentieke uitstraling van de Plateelbakkery verloren ging. De uitvoering van de aluminium kozijnen past helemaal bij het industriële verleden wat de bebouwing kenmerkt.

De voormalige Plateelbakkery herbergt een rijke geschiedenis. Na uitvoering van de bouwplannen wordt het historische karakter van de bebouwing nog steeds ervaren. Zo zijn de resten van een Rooms-Katholieke schuilkerk behouden gebleven. De sfeer van de latere fabrieksmatige invulling – Plateelbakkery Schoonhoven – is ook nog steeds herkenbaar in de structuur van de bebouwing. Het interieur en de aankleding van de algemene ruimtes in het gebouw geven eveneens een indruk van de wijze waarop de bebouwing in het verleden gebruikt is.

Full-electric warmwatervoorziening

Het behoud van de bestaande bebouwing is één duurzaam aspect. Andere duurzame oplossingen zijn bij de herontwikkeling van de Plateelbakkery gezocht in de toepassing van hoogwaardige materialen en het uitvoeren van duurzame installaties. Voor de verwarming en warm water zijn er energiezuinige luchtwarmtepompen uitgevoerd. De buitenunits van deze luchtwarmtepompen zijn op de platte daken van de bestaande bebouwing gerealiseerd. Dit betekent dat de appartementen en woningen niet zijn aangesloten op het gasnetwerk, maar zijn voorzien van een full-electric warmwatervoorziening. Met de uitvoering van zonnepanelen op het platte dak van de bestaande bebouwing wordt de benodigde energie opgewekt. Alle appartementen en woningen zijn volledig voorzien van vloerverwarming en in de woonkamer/keuken worden energiezuinige decentrale ventilatie units met warmteterugwinning uitgevoerd. Constante verse lucht wordt hiermee gegarandeerd en onnodig warmteverlies voorkomen.

Woningmarkt

De ontwikkeling van de zeventien appartementen vindt plaats direct naast de plek waar zeven stadswoningen worden gerealiseerd. De bouw van deze woningen is op het moment dat u dit leest in volle gang! De te doorlopen procedures omtrent vergunningverlening zijn afgelopen zomer afgerond. Na vergunningverlening zijn de bouwwerkzaamheden direct opgepakt. Aan de Wal verrijzen nu drie royale stadswoningen met een historische uitstraling die past in het centrum van Schoonhoven. De vier stadswoningen aan de Molenstraat sluiten qua architectuur aan bij de industriële uitstraling van de voormalige Plateelbakkery.

Alle appartementen en woningen zijn verkocht. We kunnen terugkijken op een goed verkooptraject en dat onderstreept: men heeft anno 2019 behoefte aan een duurzame manier van wonen. En dat in een gebouw met een rijke geschiedenis. De komende periode zullen de laatste werkzaamheden uitgevoerd worden in de appartementen en zullen ook de laatste sleutels overhandigd worden. De zeven stadswoningen zullen naar verwachting in juni zover gereed zijn dat ze opgeleverd kunnen worden. We zijn trots op deze nieuwe bijdrage aan het centrum van Schoonhoven!

Terug naar de nieuwslijst

Geïnteresseerd in samenwerking?

Neem contact op: info@verstoep.nl 0182 - 32 01 11

Alle contactgegevens
© 2019 Verstoep | WEBSITE DOOR REPROVINCI