Update herbestemming ‘Zeldenrust’ te Benschop

In het najaar van 2017 vond de eerste informatieavond plaats over de herbestemming van locatie ‘Zeldenrust’ in Benschop. In navolging hierop heet Verstoep geïnteresseerden van harte welkom voor een update van de ontwikkelingen tijdens een bijeenkomst op donderdag 5 juli in Dorpshuis XXL vanaf 19:30 uur (inloop). Tijdens deze bijeenkomst zal een terugkoppeling gegeven worden van de gesprekken die plaatsvonden in de ateliergroep en worden conceptplannen gepresenteerd.

De informatiebijeenkomst in het najaar mondde uit in de formering van een zogenoemde ateliergroep. Binnen deze groep mensen is vanuit een breed blikveld nagedacht over de nieuwe invulling van ‘Zeldenrust’. Het gevarieerde gezelschap is in de periode tussen november 2017 en juni 2018 bijeengekomen om na te denken over op welke wijze de beoogde plannen van toegevoegde waarde kunnen zijn voor Benschop.

Tijdens de bijeenkomst in het najaar bleek direct al veel draagvlak te zijn voor de realisatie van woningbouw. De informatiebijeenkomst op 5 juli is opnieuw een peilmoment om op te maken hoeveel animo er is voor de beoogde plannen. De volgende stap na deze informatieavond? In gesprek met de gemeente en de provincie, waar de plannen ter beoordeling worden voorgelegd. We houden u op de hoogte!

Terug naar de nieuwslijst

Geïnteresseerd in samenwerking?

Neem contact op: info@verstoep.nl 0182 - 32 01 11

Alle contactgegevens
© 2019 Verstoep | WEBSITE DOOR REPROVINCI