Verstoep investeert in duurzaamheid

Met de ondertekening van een energieconvenant in april heeft Verstoep Bouwadvies en Architectuur een zichtbare start gemaakt om meer maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen. Ook is Verstoep partner geworden van Informatiecentrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) in Rotterdam.

Als convenantpartner zet Verstoep – samen met circa 20 andere ondernemers – in op een energiereductie van 10 procent binnen de eigen bedrijfsvoering. Daarnaast heeft Verstoep een adviestraject van Mirella Sterrenburg van MVO advies&projectbureau doorlopen. Tijdens dit traject is een concreet actieplan opgesteld waarmee antwoord gegeven wordt op de vraag hoe Verstoep invulling kan geven aan duurzaam ondernemen.

Vanuit de laatste ontwikkelingen in de bouwsector brengt Verstoep klanten nieuwe inzichten en ideeën om duurzaam te bouwen. Arjan Verstoep: ‘Bij duurzaam bouwen denkt men snel aan de toe te passen installaties. Natuurlijk spelen die een rol, maar verantwoord bouwen start al bij het eerste schetsontwerp en materiaalkeuze. Er wordt nog te vaak gedacht dat duurzaam bouwen vooral veel geld kost. Het is een investering waarbij we onze opdrachtgevers graag adviseren over de verschillende mogelijkheden. Als partner van ICDuBO blijven we helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de branche en kunnen we met recht zeggen dat we dé adviseur zijn in duurzaam bouwen.’

Terug naar de nieuwslijst

Geïnteresseerd in samenwerking?

Neem contact op: info@verstoep.nl 0182 - 32 01 11

Alle contactgegevens
© 2019 Verstoep | WEBSITE DOOR REPROVINCI