Over ons

Duurzaam ondernemen

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen: het is (gelukkig) niet weg te denken in de bedrijfsvoering van welke onderneming ook. Binnen Verstoep bouwadvies en architectuur geven we op verschillende wijzen aandacht aan de triple P (People, Planet en Profit). 

Duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen maakt verschil – daar geloven we in! Of een klant er zelf al mee bezig is of niet: we wijzen graag op de mogelijkheden die er zijn om duurzaam te bouwen. Vanuit een realistische blik helpen we u als klant op weg om bewuste keuzes te maken. We geven advies over de invulling van het ontwerp, de toe te passen materialen en installaties en de wijze van bouwen. Om tot bewuste keuzes te kunnen komen maken we de verschillende afwegingen inzichtelijk (mate van duurzaamheid, financieel, houdbaarheid, etc.). Als opdrachtgever kunt u rekenen op een doordacht plan waarbij het aspect duurzaamheid de rol heeft gekregen die het verdient!

MVO-routeplanner
Natuurlijk hebben we ook nagedacht over een ‘verduurzaming’ van de bedrijfsvoering intern. Vorig jaar ontwikkelden we – in nauwe samenwerking met een deskundige: Mirella Sterrenburg – een MVO-routeplanner waarin korte en lange termijn doelen in kaart zijn gebracht. Verschillende processen werden getoetst aan de drie P’s en bijgeschaafd. We ondertekenden een energieconvenant: een initiatief waarin een groeiende groep ondernemers in de Krimpenerwaard participeert. Daarmee beloofden we te gaan voor een energiereductie van 10% in een periode van 3 jaar. FSC-papier wordt ingekocht en het gebruik hiervan zoveel mogelijk beperkt. De digitalisering biedt vanzelfsprekend mogelijkheden om papierwerk te verminderen, maar als architect en bouwadviseur ontkom je er niet altijd aan. Afvalproductie wordt beperkt en gescheiden ingezameld. Verschillende goede doelen (nationaal en internationaal) kunnen rekenen op financiële ondersteuning. Tot slot bieden we stageplekken waarmee studenten zich persoonlijk kunnen ontwikkelen binnen het door hen beoogde vakgebied. Binnen de interne bedrijfsvoering krijgt maatschappelijk verantwoord ondernemen een steeds grotere rol en blijft dit voortdurend een actueel gespreksonderwerp.


Geïnteresseerd in samenwerking?

Neem contact op: info@verstoep.nl 0182 - 32 01 11

Alle contactgegevens
© 2019 Verstoep | WEBSITE DOOR REPROVINCI