Over ons

Werkzaamheden

Projecten:

  • Ontwerp, tekenwerk en vergunningsaanvragen voor particuliere woningen, seriematige woningbouw, kantoren, bedrijfshallen, bedrijfswoningen, winkelpanden, agrarische bebouwing, scholen kerken en overige gebouwen.
  • Uitbreiding- en verbouwingsplannen voor bestaande woningen, bedrijfspanden en overige gebouwen.
  • Diverse aanvragen, waaronder bouwvergunningen, sloopvergunningen, aanlegvergunningen, milieuvergunningen, begeleiding bodemonderzoek etc.
  • Restauratie en renovatie van woonboerderijen en andere monumentale gebouwen.

Werkzaamheden:

  • Bouwfysisch doorrekenen van gebouwen; o.a. ventilatie, daglichtoetreding, energetische prestaties.
  • Diverse haalbaarheidsonderzoeken.
  • Stedenbouwkundige invulling en principe aanvragen van diverse inbreidingslokaties.
  • Bouwbegeleiding en bouwtoezicht (directievoering) van de diverse projecten.
  • Inspecties en aankoopkeuringen van bestaande gebouwen.
  • Bemiddeling bij aankoop bouwgrond en advisering / ontwikkeling diverse bouwprojecten.

Geïnteresseerd in samenwerking?

Neem contact op: info@verstoep.nl 0182 - 32 01 11

Alle contactgegevens
© 2019 Verstoep | WEBSITE DOOR REPROVINCI