Eindelijk... de eerste paal!

Nieuwbouw tuincentrum en verswinkel van der Spek

Donderdag 20 april was daar dan het moment waar al lang naar werd uitgekeken.. een feestelijke eerste paal kon worden gevierd voor de nieuwbouw van tuincentrum en verswinkel van der Spek in Zevenhuizen.

Na een lang voortraject waarin met tal van adviezen, onderzoeken, onderbouwingen en (juridische) overleggen er een nieuw bestemmingsplan tot stand is gekomen, is dan nu de uitvoering van de bouwwerkzaamheden echt gestart. In de afgelopen maanden werd er al gewerkt aan diverse grond- en graafwerkzaamheden en de aanleg van een nieuw parkeerterrein. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd de eerste paal geslagen door Ton van der Spek welke de aanwezigen meenam in een korte uiteenzetting over de verwachte loop van de bouw.

"Er komen zo’n 1.200 heipalen onder het tuincentrum waarvan er 800 in het eerste stadium in de grond worden geslagen. Als de bouwers op dit tempo door blijven gaan zal deze eerste fase slechts een maand in beslag nemen. Goed nieuws, want als alles volgens planning gaat hopen we begin volgend jaar open te gaan!" Verder werd benadrukt waar tuincentrum en verswinkel van der Spek voor blijft staan. "Leuke handel voor een leuke prijs. Het gezellige marktgevoel moeten we blijven houden, want dat is onze kracht!"

Vanuit Verstoep zijn we betrokken in de begeleiding en coördinatie van de bouwwerkzaamheden. We kijken er dan ook naar uit om in samenspraak met opdrachtgever en alle uitvoerende partijen te komen tot een mooi eindresultaat!

terug naar overzicht