Verstoep Stappenplan

Verstoep Stappenplan

Elke bouwlocatie vraagt om een andere benadering, iedere opdrachtgever heeft specifieke wensen. Maar na 25 jaar mogen we wel zeggen: 'Ons stappenplan heeft zich bewezen'! We loodsen u daarom stapsgewijs door het meest gangbare bouwproces: van ontwerp tot oplevering.

Passend binnen de gestelde regelgeving en in goede afstemming met de gemeente blijkt het telkens mogelijk om tot een mooi eindresultaat te komen. En na 25 jaar gaan we de kantjes er zeker niet vanaf lopen: dit is iets waarin we ons naar de toekomst toe in blijven onderscheiden!

I. Oriëntatiegesprek

Het eerste gesprek is vrijblijvend en informatief. We raken in gesprek over uw woonwensen, de bouwlocatie en nemen u mee in wat er komt kijken bij het bouwen van een eigen woning. Op hoofdlijnen kan er een raming opgesteld worden met welke bouw- en bijkomende kosten er rekening gehouden moet worden voor de verwezenlijking van uw bouwplannen.

II. Voorlopig ontwerp

Naar aanleiding van het oriëntatiegesprek wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. Het is elke keer weer de uitdaging om de wensen van een klant toe te vertrouwen aan het papier, om zo aan de basis van de realisatie van iemands – uw! - woondroom te staan. Het ontwerp wordt gebaseerd op de mogelijkheden van de locatie en regelgeving – zoals het bestemmingsplan – en natuurlijk de wensen van de toekomstige bewoners. Plattegronden, gevels en een 3d-impressie van de nieuwbouwplannen geven een eerste indruk van het beoogde eindresultaat. Aan de hand van een zogenaamd BIMx model kunt u als opdrachtgever virtueel door uw aanstaande woning lopen en krijgt u een realistisch beeld van hoe de woning eruit zal komen te zien.

III. Definitief ontwerp

Door oog te hebben voor de juiste verhoudingen, toepassing van duurzame materialen, advisering in uitvoering van het metselwerk en de toe te passen kleuren, wordt er gesproken van een herkenbare ‘Verstoep-stijl’. Toch is elk project maatwerk! Op basis van het voorlopig ontwerp wordt met de opdrachtgever afgestemd of alle besproken punten naar wens verwerkt zijn. Vervolgens wordt een volledig uitgewerkt ontwerp gemaakt met alle plattegronden, gevels, doorsneden en impressies. In deze stap worden ook de keuzes omtrent materialen, bouwsysteem en eindafwerking vastgelegd.

IV. Vergunning

Aan de hand van het definitieve ontwerp wordt de aanvraag omgevingsvergunning - de bouwaanvraag – gedaan. Het ontwerp wordt uitgewerkt en getoetst aan het bouwbesluit, de principedetaillering wordt vervaardigd en de nodige bouwfysische berekeningen (de energiezuinigheid van het bouwplan) opgesteld.

V. Bouwvoorbereiding

Als onderdeel van de bouwvoorbereiding worden de bestektekeningen vervaardigd en het bestek geschreven. In deze stukken zijn alle specifieke wensen van de opdrachtgever tot in detail verwerkt. In deze fase worden ook de constructiegegevens uitgewerkt. Aan de hand van deze stukken kunnen uitvoerende partijen een prijsopgave doen. Zo ontstaat er een goed vergelijk en kan er een uiteindelijke keuze gemaakt worden welke aannemer de realisatie van uw woning mag uitvoeren.

VI. Uitvoering

Na selectie van en opdrachtverstrekking aan de aannemer kan de bouw beginnen! Gedurende de bouwperiode kan Verstoep u op kundige wijze vertegenwoordigen. We organiseren bouwvergaderingen met bijbehorende verslaglegging, houden oog voor de planning, zien toe op de kwaliteit en begeleiden u door het hele bouwproces tot aan oplevering.

Wat overblijft is, na een plezierig bouwproces, genieten van het eindresultaat: uw thuis! Vragen over ons stappenplan? Neem gerust contact op!