Verstoep Ontwikkeling

Verstoep Ontwikkeling

In sommige gevallen is het wenselijk een ontwikkelaar bij de hand nemen om een project realiseerbaar te maken. Verstoep ontwikkeling is de werkmaatschappij van Verstoep bouwadvies en architectuur. We raken graag met u in gesprek om de mogelijkheden rondom uw plannen te bespreken. Een greep van de projecten waarbij we als ontwikkelaar betrokken waren, delen we graag.

Nieuwe invulling van oude, maar erg waardevolle (!) panden
Voorbeelden uit het verleden zijn de oude school aan de Hogedijk (Bergambacht), de Zilverfabriek aan de Spoorstraat (Schoonhoven), de winkel van Schut woninginrichting aan de Voorhaven (Schoonhoven) en de verbouwing van Hoeve de Nesse tot vijf woningen (Ouderkerk aan de IJssel). Meer recent is de herontwikkeling aan de Koestraat - Havenstraat van de oude bouwmarkt (oorspronkelijk R.K. Parochiaal Verenigingsgebouw) naar vier stadswoningen, drie appartementen en een winkelruimte (Schoonhoven) en de transformatie van de voormalig Plateelbakkery naar 17 appartementen en de realisatie van 7 stadswoningen aan de Wal - Meent - Molenstraat (ook in Schoonhoven).

Projectontwikkeling bedrijventerrein
Naast transformatie van bestaande panden wordt op dit moment gewerkt aan de realisatie van een aantal bedrijfsverzamelgebouwen op het nieuwe bedrijventerrein Zevender in Schoonhoven.

Woningbouwontwikkeling
Op een aantal locaties in de regio zijn er - met betrokkenheid vanuit Verstoep Ontwikkeling - op dit moment diverse haalbaarheidsstudies en participatietrajecten opgestart voor woningbouwontwikkeling.