Informatieavond Zeldenrust

Wonen in en rond de voormalig dokterspraktijk Zeldenrust in Benschop: het is al jaren voor velen een ideaal. Dit jaar werd een nieuw provinciaal beleidsstuk vastgesteld dat schot in de zaak kan brengen. Initiatiefnemer Jan van Bruchem en de ontwikkelende partij Verstoep Bouwadvies en Architectuur organiseren op maandag 8 november een informatieavond over de herbestemming van Zeldenrust, die onder andere de ontwikkelingen van 50 woningen omvat.

Nadat het typerende Zeldenrust in Benschop jaren geleden diende als dokterspraktijk, kreeg het erf een agrarische functie. Maar vanwege het gebrek aan opvolging en doorgroeimogelijkheden staat de huidige bedrijfsvoering onder druk. Om deze redenen zijn er - inmiddels al geruime tijd - plannen voor een herbestemming van de locatie Zeldenrust en het naastgelegen fruitteeltbedrijf. Een gevarieerde woonomgeving kan gecreëerd worden op deze unieke en centrale plek in Benschop. De herbestemming zet in op de hoognodige doorstroom op de woningmarkt, het behoud ook het monument Zeldenrust en zorgt voor een betere ontsluiting van het verkeer in Benschop. Na eerdere informatieavonden ontstond snel een enorme geïnteresseerdenlijst. De laatste tijd ontvingen wij veel mailtjes en telefoontjes, waarin mensen aangeven zich zorgen te maken over de doorgang van het plan. Om deze reden is er voor gekozen om het plan nog een keer breed onder de aandacht te brengen, onder andere gedurende de informatie-bijeenkomst op 8 november.

Woonaanbod
“Bij het maken van nieuwe bouwplannen stond voorop dat de cultuurhistorisch waardevolle uitstraling van Zeldenrust en het perceel bewaard moet blijven,” vertelt Arjan Verstoep vanuit Verstoep Bouwadvies en Architectuur. “Het ontwerp zet in op een gevarieerd woonprogramma met een landelijke uitstraling die goed aansluit op de omgeving van dorp Benschop. Het behoud van de bestaande gebouwen, het monumentale woonhuis en het aangebouwde koetshuis, staat voorop. Daarachter is de verschijningsvorm van de gebouwen goed afgestemd op elkaar en op de ligging. Er is gekozen voor stal- en schuurmodellen. Dus geen standaard nieuwbouwwijk, maar woningen met verbinding met de polder. Echt een plan voor Benschoppers.”

De plannen zetten in op woningen voor verschillende doelgroepen en bevat rug-aan-rug-woningen voor starters, appartementen, twee-onder-een-kap-woningen, vrijstaande woningen en seniorenwoningen. Met de laatste wordt doorstroom op de huidige woningmarkt in Benschop gestimuleerd. Bovendien is het perceel vanwege de centrale ligging heel geschikt voor ouderen.

De plannen voor Zeldenrust omvatten nog meer, deelt Arjan Verstoep. “Op deze plek kan gekozen worden voor ‘Wonen met Meer’, waarbij ouderen ondersteuning krijgen om het langer thuis blijven wonen te bevorderen. Maar we hebben ook gedacht aan gemeenschappelijke moes-, bloemen- en kruidentuinen, een dierenweide en een natuurvriendelijk wandelpad om het perceel heen.” Dat de agrarische werkzaamheden met de realisatie van dit plan beëindigd worden, is een bijkomend voordeel, vinden de initiatiefnemers. “Zo wordt stikstofuitstoot op deze plek gestopt.”

De bijeenkomst gemist?
Heeft u de bijeenkomst gemist of wilt u hem graag terugkijken? Dat kan, onder aan deze pagina is de livestream nogmaals te bekijken. De presentatie begint ongeveer bij minuut 35. Hieronder is ook een samenvatting van de bijeenkomst en de vragen te vinden en zijn de sheets van de presentatie terug te kijken. De eerste plattegronden van de woningen zijn hierin verwerkt. Deze geven een indruk van de mogelijke indeling weer en kunnen gedurende het proces nog veranderd worden.

terug naar overzicht