Nieuwbouw vrijstaande woning aan de Lopikerweg Oost te Lopik

Hier in beeld: de bouwwerkzaamheden van een vrijstaande woning aan de Lopikerweg Oost te Lopik. Voordat er gebouwd kon worden, is - in afstemming met de Gemeente Lopik en de ervenconsulent - een bestemmingsplanprocedure doorlopen.

Naast dat de voormalige agrarische bebouwing gesloopt wordt, zetten we in op een nieuwbouwplan dat goed past binnen het landschap. Het weghalen van overbodige verhardingen, aanplanten van een hoogstamboomgaard en het toevoegen van streekeigen beplanting maakt hier onderdeel van uit.

Dit plan onderstreept weer: een goede afstemming én maatwerk zijn nodig om te komen tot het creëren van planologische mogelijkheden!

terug naar overzicht