Nieuwe locatie voor Waardse Kids Kinderopvang in Schoonhoven Oost

In afstemming met bouw- en aannemingsbedrijf van der Ende worden er plannen gemaakt voor het realiseren van een nieuwe locatie voor Waardse Kids Kinderopvang in Schoonhoven Oost. Met het ondertekenen van een intentieovereenkomst is de beoogde samenwerking bekrachtigd. De huidige kinderopvang aan de Spoorstraat is gelet op de daar beoogde ontwikkelplannen van tijdelijke aard. Voor Waardse Kids Kinderopvang dus zaak om uit te kijken naar nieuwe huisvesting zodat zij hun diensten voor de langere termijn kunnen waarborgen. Verstoep bouwadvies en architectuur verzorgt het ontwerp, de aanvraag van de benodigde vergunningen en de verdere technische uitwerking van de planvorming.

In Schoonhoven Oost is aan de Waterviolier een passende locatie gevonden voor het oprichten van een nieuwe locatie voor Waardse Kids Kinderopvang. Op deze locatie – met een maatschappelijke bestemming – heeft in het verleden de tijdelijke huisvesting van de Koningin Emmaschool gestaan. Met het gereedkomen van MFA de Vogelweide is deze tijdelijk huisvesting komen te vervallen. Op dit moment is de locatie onbebouwd. De ligging en bebouwingsmogelijkheden lenen zich uitstekend voor het oprichten van een nieuwe locatie voor Waardse Kids Kinderopvang. Bouw- en aannemingsbedrijf van der Ende zal als ontwikkelaar de beoogde planvorming realiseren. In aansluiting op de omliggende bebouwing zal Verstoep bouwadvies en architectuur het ontwerp – in de vorm van vier geschakelde woningen – vervaardigen en de verdere technische uitwerking van de bouwplannen verzorgen. De komende periode staat in het teken van verdere uitwerking en afstemming tussen de betrokken partijen. Het is de bedoeling de bouwwerkzaamheden op te starten in het vierde kwartaal van 2020.

terug naar overzicht