Transformatie en herbestemming Achtersloot te IJsselstein

Aan de Achtersloot 142 is het biologische varkensbedrijf van familie de Bruin gelegen. Om verschillende redenen kiest de familie ervoor een punt te zetten achter deze bedrijfsvoering. Samen met ons bureau is er een visie ontwikkeld: van varkens naar een nieuw woon- en leefconcept.

Doorgaan of stoppen met de biologische varkenshouderij: het was geen gemakkelijke keuze voor familie de Bruin. Maar net als in het verleden, toen de familie hun vooruitstrevende houding bewees met de oprichting van een biologische varkenshouderij, gaf de toekomstbestendigheid de doorslag.

Een nieuwe weg inslaan met een duurzaam woon- en leefconcept, levert de omgeving een milieu- en gezondheidswinst op. De CO2-uitstoot neemt af, er is geen stankoverlast meer en zware transport- en vervoersbewegingen verdwijnen.

DOELGROEP 60+
Het woonconcept focust op de doelgroep 60+. Dit is een doelgroep die graag de eigen regie heeft, maar ook alvast nadenkt over de toekomst. In dit toekomstbeeld is een levensloopbestendige (gelijkvloerse) woning vaak wenselijk. In het plan voor de Achtersloot 142 is ruimte voor 27 gelijkvloerse woningen met eigen buitenruimte en voldoende parkeergelegenheid. Er is veel groen ingetekend: ruimte voor moestuinen en boomgaarden, een dierenweide en – op wens van de eigenaren - het hobbymatig houden van enkele Friese paarden.

WONEN MET MEER
Ook op deze plek maakt het concept ‘Wonen met Meer’ een wezenlijk onderdeel uit van de planvorming en zal er ruimte zijn voor ondersteuning op maat voor de toekomstige bewoners. De rol van beheerder kan in het concept ‘Wonen met Meer’ vanzelfsprekend op verschillende manieren ingevuld worden. Het beheerderspaar coordineert, faciliteert, zorgt voor veiligheid en ondersteuning als dat nodig is. Bij de Achtersloot 142 is het plan dat er ook dagbestedingsactiviteiten worden georganiseerd. Voor deze dagbesteding wordt een apart gebouw gerealiseerd, die ook als ontmoetingsruimte fungeert.

De plannen zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Ook zijn de direct omwonende geïnformeerd en uitgenodigd om een reactie te geven. Om te komen tot daadwerkelijke realisatie van de beoogde plannen, zal het bestemmingsplan - met de daarbij behorende procedure – gewijzigd moeten worden.

Informatiefolder:

terug naar overzicht