Uitbreiding bedrijventerrein 'De Copen'

Al ongeveer 12 jaar is het dossier van de Heer land en water in behandeling. Momenteel is de Heer gevestigd aan de Noordzijdseweg in Polsbroek. Het bedrijf heeft in de huidige staat, zo’n dusdanige grootte, dat de omgeving overlast ondervindt, denk hierbij aan het zware verkeer met eventuele scheurvorming als gevolg. Daarnaast is er sprake van ruimtegebrek. Er is daarom, zowel vanuit het bedrijf, als vanuit de gemeente, een behoefte aan een bedrijfsverplaatsing naar het industrieterrein de Copen.

Het is inmiddels al 7 jaar geleden dat Kees Lekkerkerker (Lekkerkerker Dairy & Food Equipment) en Ad de Heer (de Heer land en water) elkaar troffen en met elkaar de problemen van hun huidige bedrijfslocatie bespraken; het ruimtetekort.

Behoefte aan een uitbreiding
Naast bovengenoemde bedrijven, ervaren ook de bedrijven: JEVA metaalbewerking, UVO Lopik, GWW Houtimport, Van den Berg Hardhout, GPI tanks & proces equipment en Metal Bouwkonsort een ruimtegebrek, zoals te zien is in de video. De bedrijven zijn van oorsprong Lopikse bedrijven en zien een verplaatsing naar een ander industrieterrein, vanwege onder andere regionale samenwerkingen en het personeel uit de Lopikse omgeving, niet zitten.

Kansrijke locatie
De locatie naast het industrieterrein de Copen, wordt door de bedrijven als kansrijke uitbreidingsmogelijkheid beschouwd. Ook de gemeente en provincie zijn positief over een uitbreiding op deze locatie. Een uitbreiding van het industrieterrein brengt ook kansen mee voor andere bedrijven om elders op het industrieterrein ruimte te gaan betrekken of huren.

Ontwerp bestemmingsplan
Voor dit nieuwe bedrijventerrein is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. De hoofdpunten uit dit bestemmingsplan, de regels en de verbeelding zijn voor u samengevat. Dit document is onderaan de pagina te downloaden.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie!
Bij een bestemmingsplanwijziging is het van belang om de omgeving te informeren en te laten participeren. Door Covid-19 is een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. Desondanks willen de bedrijven wel graag verder in het traject. Om deze reden wordt er op 18 maart a.s. vanaf 19.30 uur een digitale bijeenkomst gepland, waarin we u willen informeren over de plannen en het bestemmingsplan. Ook willen wij u middels het reactieformulier, welke onder aan de pagina te vinden is, de gelegenheid geven om inhoudelijk op te plannen te reageren.

Download hier de samenvatting van het ontwerpbestemmingsplan:

terug naar overzicht