Zeldenrust Benschop

Zeldenrust Benschop

In 2017 werden de eerste ideeën rondom de herbestemming van het agrarische bedrijf van Jan van Bruchem voorgelegd aan de gemeenschap in Benschop.

In de tussentijd zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd en onderbouwingen opgesteld. Daarnaast is het plan voorgelegd aan de gemeente, de provincie, de ateliergroep en de bewoners van Benschop.

Zeer regelmatig ontvangen wij vragen of er nog gebouwd gaat worden op de locatie? En of de woningen al te koop zijn? Dit is helaas nog niet het geval. Momenteel bereiden we ons voor op de bestemmigsplanprocedure, welke naar verwachting nog wel minimaal één jaar tijd in beslag gaat nemen.

We hopen de ‘definitieve plannen’ nadat er afstemming met de gemeente en provincie plaats gevonden heeft, binnenkort aan u voor te kunnen leggen. Mogelijk op een digitale wijze in verband met Covid-19.

Wilt u graag op de hoogte blijven? Vul dan onderstaand reactieformulier in.
Daarnaast zullen we vorderingen in het proces ook via onze website kenbaar maken. Als u tussentijds nog vragen en of opmerkingen heeft, vernemen wij dat natuurlijk graag. U kunt contact met ons opnemen via 0182-320 111 of info@verstoep.nl

terug naar overzicht