Scheepswerf Krimpen aan den IJssel

Scheepswerf Krimpen aan den IJssel

Aan de IJsseldijk 363 te Krimpen aan den IJssel, is de voormalige scheepswerf van Joh. Van Duijvendijk gelegen. Deze werf is in 2004 gesloten en is sindsdien in eigendom van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Om de monumentale panden te kunnen herstellen, de cultuurhistorische waarde te kunnen behouden en de locatie toegankelijk te maken voor de omgeving, is een herbestemming van de voormalige scheepswerf gewenst. De werf is eind 2020 te koop aangeboden. Geïnteresseerden konden een plan uitwerken en een bod uitbrengen. De belangrijkste voorwaarde is hierbij dat de loods met het woonhuis gerestaureerd wordt en de toekomstige functie het onderhoud van dit gebouw kan bekostigen. In totaal zijn er acht initiatieven ingediend.

Een kloppend verhaal
Verstoep Bouwadvies & Architectuur is met de locatie aan de slag gegaan en heeft een planvoorstel uitgewerkt. In het plan staat het behoud van de oorspronkelijke scheepswerf centraal, mogelijk aangevuld met een kraan en een schip op de dwarshelling, om zo het oorspronkelijke ensemble zo veel als mogelijk terug te brengen. Om dit te kunnen realiseren, is een haalbaar restauratieplan nodig. Het plan van Verstoep bestaat uit een vijftal luxe woningen in de voormalige loods met aangrenzend woonhuis, waarbij de oorspronkelijke sfeer met de houten balkenconstructies in de woningen zichtbaar en tastbaar is. Met de toevoeging van woningen kan er een Vereniging van Eigenaren worden opgericht, welke een spaarpot kan creëren en hiermee het onderhoud kan bekostigen.

In het plan wordt de smederijloods verplaatst naar een andere locatie in Nederland en wordt een verkleinde replica opgericht, waarin parkeergelegenheid en bergruimte voor de woningen gerealiseerd kan worden. In de nieuwe werkloods is ruimte voor educatie en kleinschalige horeca. De verkleinde replica bevordert het open karakter van de werf en het doorzicht.

Helaas, jammer…
Na een overleg tussen de gemeente, de verschillende adviseurs en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, is de verkoop van de scheepswerf aan één van de andere partijen toegewezen. Desondanks hebben wij met veel plezier gewerkt aan de plannen en hopen wij dat de scheepswerf een passende toekomstige invulling krijgt.

Geinteresseerd in samenwerking? Neem contact op:

info@verstoep.nl
0182 - 32 01 11

Volg ons op

Gerelateerde projecten